Müük ja teenindus


Klienditeenindus

Hea klienditeenindus on üks lihtne vahend, kuidas suurendada tulu ning kasvatada klientide lojaalsust. Tihti alahinnatakse teeninduse olulisust ning ei raatsita teenindajate arengusse panustada, kuna teenindajad võivad ettevõttes kiiresti vahelduda, ent see on pigem lühinägelik perspektiiv. Teeninduse parandamisse investeeritud raha tuleb tegelikult üsna kiiresti tagasi ning suurepärane teenindus suurendab nii klientide, kui ka teenindajate lojaalsust. Teenindus muidugi hõlmab paljusid ettevõtteid, alates riigiasutustest kuni väikeste eraettevõteteni.

Koolitusel leiad vastuseid järgmistele küsimustele:

 • Millised on teeninduse peamised edutegurid?
 • Kuidas mõjutab emotsionaalne häälestus teenindusvalmidust?
 • Millised on peamised mõjule pääsemise vahendid?
 • Kuidas teenindaja kehakeel aitab suurendada soovitud mõju?
 • Milline on sõnade mõju ja kuidas valida parimad sõnad teenindussituatsioonides?
 • Kuidas kujundada enda ettevõtte jaoks parim teenindusmudel?

Koolituse tulemusel:

 • Paraneb üldine teadlikkus teeninduse eduteguritest?
 • Suureneb valmidus saavutada soovitud mõju teenindusprotsessis?
 • Arenevad suhtlemistehnilised oskused, mis aitavad edukalt juhtida teenindusprotsessi?
 • Kasvab teadlikkus ja võimekus mitteverbaalsete vahendite kaudu juhtida teenindusprotsessi?
 • Suureneb oskus valida teenindusprotsessis sõnu, mis aitavad saavutada soovitud mõju?
 • Tekib ettekujutus sobilikust teenindusmudelist, mis aitab kõige paremini saavutada ettevõtte eesmärke?

Koolitaja: Jaanus Kangur

TELLIN KOOLITUSE

Läbirääkimised

Üha enam saab nii töö, kui eraelu õnnestumisel määravaks võimekus saavutada kokkuleppeid. Maailm on muutunud lõputuks suhete võrgustikuks ning selles edu saavutamise peamine komponent on oskus pidada läbirääkimisi. Oskus väljendada enda seisukohti, kuulata teiste omi ning jõuda vastastikku kasulike kokkulepeteni. Rääkides võib rikkaks saada nii materiaalsete hüvede, aga ennekõike rikastavate suhete poolest.

Koolitusel leiad vastuseid järgmistele küsimustele:

 • Kuidas ennast häälestada kokkulepete saavutamisele?
 • Millised on peamised mõjutamise tööriistad?
 • Kuidas lugeda signaale, mis aitavad jõuda rahuldava tulemuseni?
 • Millistele „päästikutele“ on vaja vajutada, et avaldada partnerile soovitud mõju?
 • Kuidas arendada endas mõjutamise meister?

Koolituse tulemusel:

 • Teadvustatakse häälestumise ning vastava emotsionaalse seisundi olulisust
 • Õpitakse juhtima nii enda, kui partneri emotsionaalset seisundit
 • Paraneb oskus pääseda mõjule
 • Suureneb võimekus lugeda infot, mida partner edastab nii teadlikult, kui alateadlikult
 • Areneb oskus leida enam vahendeid partneri mõjutamiseks
 • Tekib soov ning oskus järjepidevalt arendada endas suurepärase läbirääkija oskusi

Koolitaja: Jaanus Kangur

TELLIN KOOLITUSE

Läbirääkimised 2.0

Läbirääkimiste oskuse vajaduse osas ei ole ilmselt vaja kedagi veenda. Meie edukus pea kõikidel elualades sõltub võimest teisi mõjutada meile soovitud suunas, olgu äritehingu sõlmimisel või lapse magama panemisel. Läbirääkimiste oskusi ei saa edasi anda teooria kaudu, ennekõike arendab praktika.

Seepärast oleme loonud innovaatilise treeningformaadi, mille käigus iga osaleja saab harjutada reaalset läbirääkimiste situatsiooni tegeliku partneriga. Seda protsessi jälgib treener ja treeninggrupp teises ruumis video vahendusel ning hiljem tehakse protsessist analüüs koos läbirääkimisi läbiviinud osalejaga. Treener annab tagasisidet lähtuvalt iga osaleja profiilist ja eripärastest vajadustest. Treeninggrupis saab olla maksimaalselt 8 osalejat ning iga osaleja saab protsessi läbi teha 2 korda, et oleks võimaluse tagasisidest saadud teadmisi kohe katsetada.

Treeningu tulemusel:

 • Paranevad reaalsed oskused läbirääkimiste protsessi juhtida
 • Areneb suutlikkus läbirääkimistel ise ennast kõrvalt vaadata, misläbi areneb harjumus pidevalt ennast edasi arendada
 • Suureneb teadlikkus enda potentsiaalist läbirääkijana

Koolitaja: Jaanus Kangur

TELLIN KOOLITUSE

Storytelling

Mitmed turunduse ja kommunikatsiooni spetsialistid ning ka tuleviku uurijad on kinnitanud, et elame lugude ajastul. Igal asjal on kõnelda oma lugu. Iga ostu ja müügi juures on oma lugu ning edukaks tegutsemiseks on kasulik teadlikult oma lugu ja lugusid kujundada. Storytelling võib olla suurepärane vahend müügi suurendamiseks, läbirääkimistel mõju saavutamiseks, aga ka meeskonna motiveerimiseks ning muutuste juhtimiseks.

Koolitusel leiad vastuseid järgmistele küsimustele:

 • Miks aitavad lood paremini soovitud mõju saavutada?
 • Kuidas üles ehitada üht mõjuvat lugu?
 • Millised on loo kasutamise psühholoogilised mõjud, mida saab enda kasuks tööle rakendada?
 • Kuidas kaasata kuulajate alateadvust?
 • Millised on kõnekujundite ja metafooride mõjud?
 • Kuidas lugude kaudu meelde jääda?
 • Kuidas storytellingut enda töös kasutama hakata?

Koolituse tulemusel:

 • Suureneb teadlikkus storytellingu kui töövahendi kasutamise võimalustest?
 • Areneb oskus lugusid kasutada enda eesmärkide saavutamiseks?
 • Tekib võimekus kasutada lugusid müügi-, läbirääkimiste- või juhtimisprotsesside juhtimisel ja soovitud suunas mõjutamisel?
 • Kasvab suutlikkus saavutada soovitud mõju erinevates suhtlemissituatsioonides?

Koolitaja: Jaanus Kangur

TELLIN KOOLITUSE