Kommunikatsioon ja koostöö


Conferencing

Iga muutus tekitab pingeid ning tihti läheb palju aega ja energiat muutustega kohanemiseks ning harjumiseks. Iga juht teab, et aeg ja energia, mida ei rakendata põhieesmärkide saavutamiseks, on kasutu kulu. Kas on võimalik muutus panna enda kasuks tööle? Conferencing on iidne meetod, mida saab kasutada selleks, et muutusega kiiresti kohaneda ning veelgi enam, sellest kasu lõigata.

Koolitusel leiad vastuseid järgmistele küsimustele:

 • Kuidas hinnata meeskonna hetke olukorda (motivatsiooni, suhteid, kasutamata potentsiaali)?
 • Kuidas saavutada maksimaalne meeskonna kaasatus?
 • Kuidas käivitada sisemisi motivatsioonitegureid?
 • Kuidas ületada erimeelsusi?
 • Kuidas muutusi enda kasuks kasutada?

Koolituse tulemusel:

 • Kasvab võimekus motiveerida meeskonda ilma olulise lisaressursita
 • Suureneb oskus kiiresti ja efektiivselt lahendada erimeelsusi
 • Tekib arusaam muutuste dünaamikast ning kuidas seda kasutada meeskonna arenguks
 • Kasvab meeskonna “meie”-tunne

Koolitaja: Jaanus Kangur

TELLIN KOOLITUSE

Konfliktilahendus

Konfliktid on möödapääsmatud, peamine, mis nendega teha annab on neid võimalikult kiiresti ja valutult lahendada ning neist õppida ja ammutada energiat arenguks. Tihti on konfliktid need mis sunnivad isikuid ja organisatsioone muutusteks, arenguks ja innovatsiooniks.

Koolitusel leiad vastuseid järgmistele küsimustele:

 • Millised on konfliktide tekkimise eeldused ja põhjused?
 • Millest tasub alustada konflikti lahendamisel ning millised on ummikteed?
 • Milline on konfliktilahenduse minimudel, mida igas olukorras saab kasutada?
 • Milliseid oskusi on vaja konfliktse osapoolega kokkuleppe saavutamiseks?
 • Kuidas jõuda üksteise vastu suunatud energia rakenamiseni koostööks?
 • Millised on seitse põhilist sammu teekonnal konfliktist koostööni?

Koolitusel tulemusel:

 • Tekib oskus märgata konflikti markereid võimalikult varases faasis
 • Suureneb võimekus keskenduda afektiivsete reaktsioonide asemel, mis suurendavad konflikti, ratsionaalsele analüüsile, mis aitab konflikti lahendada
 • Areneb oskus saavutada vastastikku negatiivselt häälestatud keskkonnas koostööd
 • Tekib oskus ja vilumus kiiresti häälestada ennast koostööle ning saavutada kokkuleppeid vähema energia- ja ajakuluta

Koolitaja: Jaanus Kangur

TELLIN KOOLITUSE

Koostöö

Tänapäeval on efektiivne meeskond võimalik üles ehitada väga erinevate mudelite alusel, suure konglomeraadina, väikeste iseseisvate üksustena või ühtse ja sidusa kooslusena. Iga mudeli juures on olulised mõned põhikriteeriumid, mis teevad saavutus- suutlikkuse ja selle kulukuse maksimaalselt efektiivseks. Üheks neist on midagi, mida tihti nimetatakse meie tundeks või meeskonna vaimuks

Koolitusel leiad vastuseid järgmistele küsimustele:

 • Millised on efektiivse meeskonna tunnused?
 • Kui efektiivne meie meeskond on?
 • Kuidas saame suurendada enda efektiivsust?
 • Millised on eduka kommunikatsiooni saladused?
 • Millised on personaalsed ja millised ühised elemendid, mida saab meeskonnas arendada?

Koolituse tulemusel:

 • Suureneb teadmine meeskonna efektiivsusteguritest
 • Kasvab oskus ennast analüüsida ja suurendada enda meeskonna efektiivsust
 • Paraneb kommunikatsioon ning suutlikkus jagada informatsiooni ja kuulata üksteist
 • Suureneb motivatsioon panustada meeskonnatöösse
 • Paraneb arusaam enda eesmärkidest ja nende seotusest meeskonna ühiste eesmärkidega ning seeläbi hakkavad kõik meeskonna liikmed enam panustama ühistesse eesmärkidess

Koolitaja: Jaanus Kangur

TELLIN KOOLITUSE

Small-talk - räägi end pildile!

Tempokas treeningkoolitus on mõeldud kõigile spetsialistidele, kes tahavad kasvatada oma sotsiaalset kapitali karjääri hüvanguks. Me viime end harjutuste kaudu small-talki maailma ja arendame oskusi, kuidas alustada vestlust mitte millestki ja lõpetada see uue väärtusliku kontaktiga. Kasulikud vestlused on igas ruumis, nii konverentsil kui ka sõbra sünnipäeval. Kuidas me nendeni jõuame?

Koolitusel leiad vastuseid järgmistele küsimustele:

 • Kuidas õigesti valitud suhtlusroll aitab viia sõbralike suheteni?
 • Kuidas hoida vestlust liikumas, et vältida ebamugavaid olukordi?
 • Kuidas käib töö ruumiga konverentsil, banketilauas ja sõbra sünnipäeval?
 • Kuidas koostada võrgustiku tööplaani, et arendada välja isiklikud ekspertide paneelid Sulle tähtsates valdkondades

Koolituse tulemusel oskab osaleja:

 • Improviseerida hetkes olulisi avalauseid ja mitte muretseda ebamugava vaikuse pärast
 • Hoida vestlust soovitud raamides, et vältida pikki ja laialivalguvaid jutuajamisi
 • Valmistuda ette konverentsideks ja kokkusaamisteks, et väärtuslikud inimesed ei läheks kaduma
 • Investeerida loodud suhetesse, et suurendada oma sotsiaalset kapitali

Koolitaja: Mihkel Kangur

TELLIN KOOLITUSE

Suhtlemine

Suhtlemine on loomulik oskuse, mida on võimalik lõputult arendada. Nii nagu spordis on harrastajaid, kui professionaale, on samuti suhtlemisel võimalik suhelda ja seekaudu saavutada tulemusi erinevatel tasanditel. Kuna suhtlemine on üks võtmeoskusi, siis on arenguvõimalused piiritud.

Koolitusel leiad vastuseid järgmistele küsimustele:

 • Mida kõike on võimalik saavutada eduka suhtlemise kaudu?
 • Millised on eduka suhtlemise kolm põhilist eeldust?
 • Kuidas häälestada ennast soovitud suhtlustulemusele?
 • Millised on suhtlemise sügavaimaid mõjutegurid?
 • Kuidas osata kiiresti igas suhtlemissituatsioonis ennast häälestama maksimaalsele tulemusele?
 • Kuidas luua suhete kaudu endasse ja enda ümber enam rahulolu ja õnnetunnet?

Koolituse tulemusel:

 • Laieneb arusaam eduka suhtlemise kasulikkusest ning suhtlemisoskuse rakendamisvõimalustest
 • Tekib teadmine ja oskus arendada ennast igapäevaste situatsioonide kaudu paremaks suhtlejaks
 • Suureneb suhtlemisrepertuaar ning tekib oskus märgata ja kasutada peenemaid suhtlemisvahendeid
 • Areneb oskus saavutada läbi suhtlemise rahuldustpakkuvaid tulemusi

Koolitaja: Jaanus Kangur

TELLIN KOOLITUSE